Quy định đóng phí bảo trì đường bộ xe ô tô mới nhất

Hướng dẫn chi tiết quy định đóng phí bảo trì đường bộ dành cho xe ô tô về mức đóng phí, thời hạn nộp phí và các khoản phạt chậm nộp phí đường bộ xe ô tô theo Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 – Bộ Tài Chính.

Mức đóng phí bảo trì đường bộ

Trong quy định đóng phí bảo trì đường bộ của Bộ Tài Chính có Ghi chú:
- Mức thu 1 tháng năm 2 (từ tháng 13 đến tháng 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 92% mức phí của 1 tháng năm 1.

- Mức thu 1 tháng năm 3 (từ tháng 25 đến tháng 30 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 85% mức phí của 1 tháng năm 2.

 
quy định đóng phí bảo trì đường bộ
Mức phí bảo trì đường bộ áp dụng cho các loại xe ô tô
Nếu chủ xe ô tô đến đăng kiểm sớm hoặc muộn hơn thì phí đường bộ sẽ tính như sau:
  • Đăng kiểm sớm:
Số tiền phải nộp bằng = Số tháng đã lưu hành (Không tính tháng đến đăng kiểm sớm) x Mức phí + (Số ngày trong tháng tính đến ngày đến đăng kiểm sớm/30) x Mức phí.
  • Đăng kiểm muộn:
Số tiền phải nộp = Số tháng nộp phí theo chu kỳ x Mức phí + (Số ngày nộp muộn/30) x Mức phí.

Cục Đăng kiểm sẽ thu trực tiếp theo đầu phương tiện khi kiểm tra kỹ thuật ô tô và bảo vệ mội trường tương ứng với chu cấp cấp giấy chứng nhận đăng kiểm và môi trường.

Thời hạn đóng phí bảo trì đường bộ

Mức phí bảo trì đường bộ áp dụng cho các loại xe ô tô
Quy định đóng phí bảo trì đường bộ

Thông thường, phí bảo trì đường bộ sẽ nộp theo năm (12 tháng) hoặc nộp cho cả chu kỳ đăng kiểm (12, 18, 24, 30 tháng). Trường hợp chủ xe chưa hết hạn kiểm định và chưa nộp phí đường bộ, CSGT sẽ không xử lý hành vi chưa nộp phí này. Tuy nhiên, tới lần đăng kiểm tiếp theo, cơ quan đăng kiểm sẽ truy thu số tiền chủ xe chưa nộp.

Phạt chậm nộp phí bảo trì đường bộ

Hiện tại, Bộ Tài Chính vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xử phạt chậm nôp phí bảo trì đường bộ. Do vậy, nếu muốn đóng, các chủ xe nên đóng trùng với kỳ đăng kiểm và sẽ được truy thu những tháng thiếu.
Tuy nhiên, Cục Đăng kiểm mới đây đang đề xuất trong quy định đóng phí bảo trì đường bộ sẽ có thêm các khoản xử phạt chậm nộp phí. Cụ thể, nếu chủ xe chậm nộp từ 1 tới 12 tháng sẽ phải chịu mức phí bằng 105% mức hàng tháng trước đây x số tháng chậm nộp.

Phạt chậm nộp phí bảo trì đường bộ
Phạt chậm nộp phí bảo trì đường bộ
Tương tự, nếu chậm trên 12-24 tháng thì mức phí sẽ tăng lên là 108%, và 115% đối với xe chậm nộp trên 24 tháng. Trường hợp chủ xe nộp trước từ 13-24 tháng sẽ được giảm trừ 8%/số phí nộp trước và 15%/số phí nộp trước từ tháng 25 trở đi.

>> xem thêm các bài khác về quy định Đăng kiểm và nộp phí bảo trì đường bộ tại đây

Bạn đang ở chuyên mục: Trang chủ » Phí, Thủ tục » Quy định đóng phí bảo trì đường bộ xe ô tô mới nhất